Seminerler.
İnterpasif Persona
Yeni Medya ve Performans (ÇGSG ortaklığı ile)
İnterpasif Persona  

Moderatörler: Nafiz Akşehirlioğlu, Zeynep Gündüz

Seminer Özetleri:

Robert Pfaller <
Günüzmüzde İnterpasiflik [2008] - Bir Tam/Katılım Toplumunda Kaçış Stratejileri

"Interpasif" kavramı ile haz duyumunun bir başkasına, kişinin dışında bir varlığa devredildiği bir davranışı adlandırdım. Seyretmek yerine video kayıt cihazlarını kullanan insanlar; bir kitabı okumak yerine fotokopisini çeken entellektüeller; ya da sürekli misafirlerinin bardaklarını dolduran eski alkolikler interpasif öznelere örnek oluşturur; hazlarını devrettikleri (aktardıkları) ikameler onlar için interpasif bir medya işlevi görür.

Bu interpasif davranış garip biçimde günümüz kültüründe bireylere daha çok kabul ve katılım sunan eğilimlerle karşıtlık oluşturuyor. İnterpasiflik, hayatlarımızdaki varlığı gittikçe büyüyen "mahremiyet tiranlığı"'nı aşma denemesi olarak da görülebilir.

Barbara Musil
Pasif Etkilenmeden İnterpasif Hazza - Beklentileri Değiştir

Sanatsal deney "Beklentilerini Değiştir", interpasifliğin yararlarını kullanarak gündelik hayatları birşeylere başvurmak ve bir şeyler için rekabet etmek olan herkesin iyi bildiği hayalkırıklığını hiç kesilmeyen bir sevinç ve başarı pınarına çeviriyor.
dosyalar:
Haz Makinası
The Work of Art That Observes Itself: the Aesthetics of Interpassivity

E-posta listemize katılın>


tr  en  basın. bis. festival. sponsorlar. mekânlar. işler. katılımcılar. program.
Barbara Musil
Mathias Fuchs
Mladen Dolar
Robert Pfaller
Akbank Sanat
8 Kasım 2008
10:30-18:30