tema
hakkında
ekip
inter-pasif persona

Dijital etkileşim (interactivity), gündelik hayatımıza getirdiği rahatlık ve kolaylıkla, yarattığı estetik ve pratik çözümlerle, gittikçe daha çok benimseniyor ve kullanılıyor. Verimlilik, hız, akışkanlık, kesintisizlik ve dijital dünyadaki sanal imkanların ve varlıkların çoğalması etkileşimin bu kadar önem kazanmasının akla ilk gelen boyutları. Etkileşimli (interaktive) teknolojiler kendi kendimizle ve başkalarıyla olan ilişkilerimizi yeniden şekillendiriyor.

Bugünün dijitalleşen dünyasında ağa bağlı kişisel bilgisayarlarımızdan küresel ölçekli kapalı ve görünmez sistemlere, ticari ve sosyal iletişim ağlarına çok çeşitli ve etkin biçimde ulaşıyoruz. Etkileşim üzerine kurulu bu ilişkiler ağında hem niceliksel hem de niteliksel olarak daha fazla rol alıyoruz. Bedensel konumumuz ve devinimimiz de istemli ya da istem dışı olarak bu etkileşime katılıyor. Makinelerle ve başkalarıyla etkileşiyoruz, başkalarıyla makineler üzerinden etkileşiyoruz. Bu etkileşimin sonucunda üretilen ve taşınan bilgi bir grup veri olarak bağımsız bir varlık haline geliyor ama öte yandan, bizi, "gerçek" kişiliğimizi temsil etmeye de devam ediyor. Öte yandan, bağımsız bir varlık haline gelen bilgi bize “ait olmak”tan çıkıyor ve dış dünyayla kurduğumuz bağın sınırlarını bizim adımıza belirleyen aktif birer özne haline geliyor.

İçinde yaşadığımız bu dünyada, dijital teknolojilerin belirlediği şimdi ve burada gerçekten ve tümüyle aktif özneler miyiz? Yoksa Dijital Dünya'da interaktif bir kişiliğin yanı sıra interpasif bir kişilikten de mi söz etmeliyiz?


E-posta listemize katılın>


tr  en  basın. bis. festival. sponsorlar. mekânlar. işler. katılımcılar. program.