inter-pasif
persona
Amber'08 etkileşim mantığının ve kavramının şekillendirdiği yeni persona'mızı, diğer bir deyişle dijital bir özne olarak hallerimizi ele almayı ve sorgulamayı hedefliyor.